המינהלת להתחדשות
עירונית קרית גת >

יחד מחדשים את העיר

המינהלת להתחדשות
עירונית קרית גת >

יחד מחדשים את העיר

מידע לתושבים >

מידע לתושבים >

מתחמי ההתחדשות בקרית גת >

מתחמי ההתחדשות בקרית גת >

מידע ליזמים ומדיניות עירונית >

מידע ליזמים ומדיניות עירונית >

ለነዋሪ ምርጥ መረጃ

Информация
для резидента

ለነዋሪ ምርጥ መረጃ

Информация
для резидента

לומדים התחדשות עירונית >

לצפייה בסרטוני הסברה >

רוצים להתחיל תהליך התחדשות במקום מגוריכם? >

רוצים להתחיל תהליך התחדשות במקום מגוריכם? >

המינהלת במספרים

0
יחידות דיור יתווספו
באזור העיר הוותיקה
0
מתחמים נמצאים בשלבי
תכנון מתקדמים
0
רובעים יחודשו בתכנון כוללני: הנביאים, המגדים והשופטים
0
מתחמים יחודשו במרכז
העסקים הראשי