הזכויות שלכם

זכויות כלל בעלי הדירות >>>

זכויות אוכלוסיות ייחודיות >>>

קידום פרויקטי התחדשות עירונית הוא אינטרס לאומי, מקומי ופרטי. לכן, לטובת בעלי ובעלות הדירות עומדות זכויות רבות. תהליכי התחדשות כאלה הם בדרך כלל מורכבים מאוד ודורשים פרק זמן של מספר שנים מרגע התנעת הפרויקט ועד סיומו. במטרה להקל על התהליך עבור אוכלוסיות הזקוקות לכך, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קבעה תקנות שמחייבות את היזמים הפועלים בכל הארץ, וכמובן גם בקרית גת. בעלי ובעלות דירה שהם אזרחים ותיקים, דיירי הדיור הציבורי או בעלי מוגבלויות יוכלו להנות מזכויות יתר, נוסף על אלה שלהן זכאים כל בעלי ובעלות הדירות.

זכויות כלל
בעלי הדירות >

כנסו >

זכויות אוכלוסיות
ייחודיות >

כנסו >