מדד הרמזור

מדד הרמזור הוא כלי לבחינת ההסכמים בין בעלי הדירות לחברה יזמית. המדד מאפשר לבחון את עמידתו של ההסכם בסטנדרטים של הסכם המדף כפי שפרסמה הרשות הממשלתית, וגם בעמידה בסטנדרטים הנהוגים כיום בשוק החופשי. במילים פשוטות, זהו כלי כדי להגן עליכם התושבים מפני הסכמים פוגעניים.

אנחנו רואים במדד הרמזור אמצעי לביסוס אמון בשיתוף הפעולה שהמנהלת להתחדשות עירונית בקרית גת מבקשת  לקיים מול התושבים, בעלי הדירות, היזמים וכמובן עורכי הדין משני הצדדים. בחינת ההסכמים בשיטת הרמזור היא חלק מובנה מתהליך קידום הפרויקט והיא נעשית על ידי היועצת המשפטית של המינהלת להתחדשות עירונית.

אז איך עובד מדד הרמזור?

יועץ משפטי מטעם המינהלת עובר על החוזה ומסמן לגבי כל סעיף את מידת עמידתו בסטנדרטים כפי שהגדיר הסכם המדף של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית וכמובן תנאי השוק הקיימים כיום. מידת ההוגנות של כל הסכם כלפי התושבים היא המצפן לבדיקה, שתוצאותיה מוגשות לפי מפתח צבעים של רמזור: אדום, צהוב, ירוק. כך מגדירה המינהלת רף גבוה של איכות משפטית אובייקטיבית ומנוסה. מדד הרמזור פותח על ידי המינהלת להתחדשות עירונית קרית גת וזכה לתמיכת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

דוגמא לחוות דעת משפטית על פי מדד הרמזור:

מדד הרמזור