נוהל עבודה חברתית

במתחם להתחדשות עירונית

התחדשות עירונית מיטבית לוקחת בחשבון תהליכי חיים של קהילות עירוניות, ובפרט את אלו של בעלי הדירות המתגוררים בשכונות הוותיקות, שבהן פרויקטי התחדשות רבים. המינהלת להתחדשות עירונית קרית גת רואה חשיבות רבה בפן החברתי של ההתחדשות העירונית ואינה מתפשרת לגבי רמת המענה הניתנת להיבט זה של הפרויקטים המקודמים בעיר. לכן, יחד עם העירייה, אנחנו מקדמים רק מתחמים שיזמים עורכים לגביהם פנייה ראשונית ועובדים איתנו בתיאום מלא ושוטף.

שימו לב!

תנאי מקדים לאישור התב"ע בוועדה המחוזית הינו המלצה של הוועדה המקומית/ המנהלת להתחדשות עירונית. המלצה זו מתייחסת כמובן גם ליישום נהלי העבודה החברתית בהתאם להנחיות הרשות הממשלתית ולנהלי המינהלת להתחדשות עירונית קרית גת.

אנחנו נותנים דגש מיוחד להתנהלות יזמים בכל הנוגע להחתמות דיירים והליכי שיתוף ציבור. אנו ממליצים לתושבים לחתום רק לאחר שנערכה מול המינהלת בדיקת היתכנות למתחם. החתמת תושבים בכלל ובמתחמי מסלול רשויות בפרט, עלולה לגרום לעיכוב ואף לביטול ההיתכנות לפרויקט עתידי (רוב המתחמים בעיר נמצאים בתהליך מעבר למסלול רשויות). 

לכן, אנחנו ממליצים ומעודדים גורמים פרטיים לקיים בדיקת היתכנות עוד לפני כניסה לשכונה והתקשרות מכל סוג שהוא עם תושבים / בעלי דירות. גורם פרטי (יזם, מארגן) שיבחר לפעול עצמאית ללא שיתוף פעולה עם המינהלת, למעשה פוגע בתושבים ובהיתכנות המתחם להתחדשות עירונית. 

במקרים כאלה, המנהלת, עיריית קרית גת והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יפעלו במטרה להביא להפסקת הפעילות עד הסדרת ההליך באופן חוקי ורק לאחר שתתברר וודאות תכנונית. בהקשר זה נדגיש כי עורך הדין המייצג את הדיירים אינו יכול לפעול כמארגן.

בואו נעבוד יחד

• אם תרצו לערוך בדיקת היתכנות חברתית מול המינהלת, צרו איתנו קשר ואנחנו נכווין אתכם למסמכים שתצטרכו להמציא. לא נוכל לבדוק מסמכים שלא ימולאו במלואם. 

• אחרי שנבדוק את המסמכים שתגישו, נתאם פגישה ובה נדון במסקנות ההיתכנות.

• כדי להבטיח התנהלות תקינה שתאפשר לנו להמליץ על התכנית לוועד המקומית, תתבקשו לפעול בהתאם להנחיות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מדיניות הוועדה המקומית, נהלי המנהלת להתחדשות עירונית וכמובן החקיקה הרלוונטית בנושא. את כל אלה תוכלו למצוא בקישורים הבאים:

> חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), תשע"ז-2017.

> תקנות פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי) (כינוס בעלי דירות ומסמך עיקרי הצעה), תשפ"ב – 2022.

> התנהלות עו"ד בפרויקט התחדשות עירונית  – את/67/21

> התנהלות עו"ד בפרויקט התחדשות עירונית  את/135/21

> תכנית המתאר הכוללנית של קרית גת. התוכנית נמצאת עדיין בשלבי אישור. 

> להלן קישור לאתר העיריה לצפיה בדיוני מועצת העיר בעניין תוכנית המתארלעיון במסמכי התוכנית במינהל התכנון – לחצו כאן. 

אם זיהינו את הפרויקט כבעל היתכנות, תתבקשו למנות יועץ חברתי עוד לפני שתיצרו קשר עם התושבים. אנחנו רואים חשיבות רבה בבחירת היועץ החברתי, שיפעל בשיתוף עם תחום קשרי קהילה במינהלת ויהיה חלק בלתי נפרד מצוות התכנון לאורך כל שלבי הפרויקט. בנוסף, נקיים עמכם פגישה שבה ניתן לכם הנחיות ייעודיות לתחום החברתי. במידה ואין היתכנות למתחם, תוכלו להציע חלופות נוספות.

המלצות לבחירת יועצים חברתיים

  • אזרח ישראלי עוסק מורשה או תאגיד המאוגד כדין בישראל (לרבות עמותה).
  • עומד בכל הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל'ו – 1976.
  • בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במהלך שבע השנים האחרונות, במהלכן ביצע והשלים לכל הפחות חמישה תסקירים בפרויקטים של התחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי, שכללו ליווי תהליכים קהילתיים בהיבט של ייעוץ חברתי מלא, בהתאם להנחיות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, כאשר לפחות שלושה מתוכם הוצגו מול הוועדה המתכננת (מחוזית/ותמ"ל).
  • אין על שמו רישומים פליליים ולא הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון, או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, או בעבירת מרמה
  • בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל.
  • בעל תעודת הסמכה בקורס יועצים חברתים המוכרת  על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
  • המלצות כתובות המעידות על ניסיון קודם ואיכות העבודה. 

היבטים חברתיים בקידום הפרויקט

• היועץ החברתי יכין דו"ח על המתחם כחלק אינטגרלי מהתהליך התכנוני. להלן תדריך הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית להכנת דוח חברתי >

• המינהלת והיועץ החברתי ילוו את תושבי המתחם לבחירת נציגות מוסכמת לפי נהלי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. בהמשך, הנציגות תבחר משרד עורכי דין לייצוג הדיירים לאורך כל הפרויקט.   

• כדאי שתדעו שכחלק מהליווי שלנו, אנחנו בודקים כל הסכם משפטי שעליו עתידים לחתום הדיירים לפי מדד 'הרמזור' >

• בעבודה השוטפת שלנו מול תושבי העיר אנחנו מדגישים בפניהם את התנאים שלהם אנחנו מצפים בפרויקטים המקודמים בקרית גת:

> קרן תחזוקה לעשר שנים בעלות של 300 ₪ לדירה. 

> החברה היזמית תהיה מחויבת לתת ערבות מכר בשווי הדירה החדשה כולל מע"מ – או שווה ערך – לכל הדירות הנמצאות במתחם עם תחילת הבנייה ולא עם תחילת הפינוי.

> במקרה בו יש בינוי פינוי בתא שטח שבו אין דירות ואין שיעבוד של קרקע עם דירות הצפויות להתפנות, תינתן ערבות מכר מלאה לאותו שלב פינוי שעתיד להתפנות באותו שלב בינוי.

שיתוף פעולה עם צוות המינהלת הוא קריטי לקידום מהיר ויעיל של הפרויקט.

עבודה נכונה עם התושבים, התאמה למדיניות העירונית לתכנון וחשיבה על טובת כלל השכונה והעיר – הן המפתח להתקדמות רציפה ומהירה.