מתחם שבטי ישראל | תמ"ל 2010

סטטוס מתחם: רישוי

כתובת: שבטי ישראל 12-40, נפתלי 18-22, משעול יוסף, משעול אשר

תאריך אישור תוכנית: 1.12.2019

רובע
בני ישראל

0
יח״ד קיים
0
יח״ד מוצע
0
דונם

מתחם שבטי ישראל | תמ"ל 2010

התכנית ממוקמת ברובע בני ישראל בחלקה הצפוני של העיר, בתחום שבין כביש מס' 35 מצפון, רח' שבטי ישראל מדרום, שד' לכיש ממערב ורחוב מבוא חרמון במזרח ומשתרעת על 180 דונם.

התוכנית מציעה תמהיל מגוון של בנייני מגורים, חזיתות מסחריות ברחוב שבטי ישראל, שטחים ירוקים לרווחת התושבים ומוסדות ציבור.

במתחם פועלת נציגות תושבים, שהוקמה ביוזמת המינהלת להתחדשות עירונית ובליווי יועץ חברתי מטעמה ובשיתוף פעולה עם היחידה לעבודה קהילתית באגף הרווחה. כחלק מן הליווי החברתי של המנהלת את השכונה ועם המעבר של התכנית לשלב הרישוי, נכתב  ומתווסף גם נספח לדו"ח החברתי כדי לתת תמונת מצב עדכנית על האוכלוסיה שמרכיבה את השכונה (שוכרים, משכירים, מתגוררים, דיור ציבורי ועוד).

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י: חברת אפיקי הירדן

עיקרי התוכנית

תוספת 2356 יחידות דיור ל-372 יחידות דיור קיימות המיועדים להריסה, סה”כ 2728 יחידות דיור תוספתיות. מתוכם, דיור מיוחד: 120 יח"ד, דירות קטנות: 546 יח"ד. סה"כ היקף הבנייה העיקרי המבוקש מעל הקרקע הוא כ 260,000 מ"ר למגורים עבור בצפיפות נטו של 40 יח"ד לדונם.
עירוב שימושים של מגורים, חזית מסחרית, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
מוצעים כ-50,000 מ”ר להקמת מבני ציבור בתחום התכנית. בדופן המזרחית של התכנית מוקצעים 2 מגרשים למבני ציבור (מגרש מס’ 401 ו- 402) ובדופן המערבית מוקצעים 3 מגרשים למבני ציבור (403, 404, 405). כמו כן, מוצעים פונקציות ציבוריות בקומת הקרקע במגרשים 122, 123, 128, 131, 132.
כ-4,500 מ”ר שטחי מסחר בחזית מסחרית בקומת הקרקע ובקומה הראשונה.
המתחם מציע גינות בלב מתחמי המגורים לטובת התושבים ומתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.
בתחום תכנית מוצעים להריסה 20 מבנים קיימים ו 11 חנויות. במקומם מוצע תכנון של 36 מבנים. גובה המבנים משתנה ונע בין 10 קומות לאורך שד' שבטי ישראל ועד 24 קומות. בחלק מהמבנים ישנה חזית מסחרית.
פתרון החנייה הינו על- קרקעי לכל השימושים: מגורים, מסחר ומבני הציבור. בשטח התכנית עובר נחל נעם שבמסגרת תכנית 35/101/02/9 הוסדר כמובל. לתכנית מצורף נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני.
דילוג לתוכן