מתחם שדרות גת 2-12 | תכנית 606-0387407

סטטוס מתחם: רישוי

כתובת: שדרות גת 2-12

תאריך אישור תוכנית: 19.1.2023

רובע
הפרחים

0
יח״ד קיים
0
יח״ד מוצע
0
דונם

מתחם שדרות גת 2-12 | תכנית 606-0387407

מטרת התכנית הינה לחדש את הרקמה הקיימת במתווה פינוי בינוי על שדרות גת במקטע בין רחוב שבטי ישראל ומבוא בנימין, ברובע בני ישראל. 

התכנית גובלת בדופן הצפונית עם תכנית מאושרת תמ"ל 2010,  בדופן המערבית עם מתחם יששכר, ובדופן הדרומית עם מתחם מבוא בנימין. 

במתחם נבחרה נציגות דיירים בליווי יועצת חברתית והתושבים מלווים גם על ידי עו"ד דיירים.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם: מגדלי קרית גת בע"מ

עיקרי התוכנית

תוספת 262 יחידות דיור ל-32 יחידות דיור קיימות, סה”כ 294 יחידות דיור. קיימים 4 מגרשים בייעוד מגורים בכל מגרש מבנה מגורים בן 2 קומות הכולל 8 יח"ד, סה"כ 32 יח"ד יפונו במתחם.
התכנית ללא עירוב שימושים.
מוצעים 27,930 מ"ר שטחי מגורים. (תוספת של 22,845 מ"ר למצב המאושר).
מוצעים 3,054 מ”ר להקמת מבני ציבור בתחום התכנית. (תוספת של 654 מ"ר למצב המאושר) התכנית כוללת שטחים מבונים ציבוריים המשמשים לבית כנסת ולמקווה טהרה שיפונו וייבנו מחדש. במסגרת השטחים למבני ציבור יוקמו 3 כיתות גן כמענה לתוספת יחידות הדיור ומעליהן 705 מ"ר לשימושים ציבוריים קהילתיים אחרים. מבני הציבור הינם עורפיים לשדרות גת, ומהווים הפרדה למתחם ההתחדשות של רחבת יששכר.
התכנית לא כוללת שטחי מסחר.
התכנית לא כוללת שטחי תעסוקה.
התכנית מציעה שטח פתוח על דופן שדרות גת סביבו ממוקמת הבניה המוצעת. התכנית מבוססת על חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת והעצמתה לטובת שיפור איכות חיי התושבים.
דילוג לתוכן