נפתלי 2-16 | תמ"א 38/3 לתכנית 606-0185579

סטטוס מתחם: רישוי

כתובת: רחוב נפתלי 2-16

תאריך אישור תוכנית: חסר תאריך

רובע
בני ישראל

0
יח״ד קיים
0
יח״ד מוצע
0
דונם

נפתלי 2-16 | תמ"א 38/3 לתכנית 606-0185579

פרוייקט בהתחדשות עירונית ע"פ תמא 38/3 העוסק בחיזוק מבני מגורים בפני רעידות אדמה ותוספת 4 קומות ע"ג הבניינים הקיימים. במתחם 4 בניינים קיימים בני 3 קומות על עמודים משנת 1969. תכנית מאפשרת הוספת מעלית לבניינים, תוספת מרפסות וממ"דים ביחידות הדיור הקיימות. בכל בניין יתווספו 3 קומות מלאות וקומה רביעית חלקית מעל 3 קומות קיימות. בנוסף תיסגר קומת עמודים מפולשת. 

התוכנית גובלת בדפנותיה הצפונית, המזרחית והמערבית עם מתחם ההתחדשות שבטי ישראל (תמל 2010). 

התוכנית מקודמת במסלול מיסוי על ידי היזם: Design Line

עיקרי התוכנית

תוספת 148 יחידות דיור ל-96 יחידות דיור קיימות, סה”כ 244 יחידות דיור.
בהיתר לא מוצע עירוב שימושים.
מוצעים סה"כ 24,815 מ"ר שטחי בניה במתחם.
בהיתר לא מוצעים שטחי ציבור.
בהיתרים לא מוצעים שטחי מסחר.
בהיתרים לא מוצעים שטחי תעסוקה.
המבנים המוצעים בני 7 קומות.
דילוג לתוכן