מתחם קוממיות יסקי | תמ"ל 2014

סטטוס מתחם: רישוי

כתובת: העצמאות 88-94, הקוממיות 1-7

תאריך אישור תוכנית: 20.10.2022

רובע
הפרחים

0
יח״ד קיים
0
יח״ד מוצע
0
דונם

מתחם קוממיות יסקי | תמ"ל 2014

תכנית להתחדשות עירונית במתווה פינוי בינוי במתחם קוממיות-יסקי במרכז העיר קריית גת.  המתחם ממוקם לאורך צירי תנועה ראשיים: שדרות העצמאות, צה"ל והקוממיות. התוכנית מציעה פיתוח מרכז עירוני, המציע עירוב שימושים של מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור ומגורים וחזיתות פעילות לאורך השדרות. 

בתהליך ארוך ובונה אמון, נתנה המינהלת את הליווי המיטבי לבעלי הדירות בפרויקט ולתושבי השכונה. שיתוף הפעולה החיובי שהתפתח עם הזמן כלל עבודה חברתית מרשימה ואפקטיבית מול עו"ד הדיירים, יחד עם יועצים חברתיים שהובילו וכיוונו את התהליכים הנדרשים מול צוות התכנון. ללא ספק מדובר באחד הפרויקטים המובילים מבחינת היכולת של נציגות התושבים להוביל תהליך כמו פרויקט בהתחדשות עירונית.

התכנית מקודמת במסלול רשויות: ע"י רשות מקרקעי ישראל.

עיקרי התוכנית

תוספת 1,450 יחידות דיור ל-144 יחידות דיור קיימות, סה”כ 1,564 יחידות דיור. מתוכם דירות קטנות: 312 יח"ד.
התוכנית מציעה עירוב שימושים של מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור ומגורים וחזיתות מסחריות פעילות לאורך השדרות.
מוצעים 144,336 מ"ר שטחי מגורים. (תוספת של 114,817 מ"ר למצב המאושר).
מוצעים 25,656 מ”ר להקמת מבני ציבור בתחום התכנית. (תוספת של 16,616 מ"ר למצב המאושר). התכנית כוללת שטחי ציבור שכונתיים בקומות הקרקע של המגורים כגון: גני ילדים, מעונות יום, בתי כנסת ומוסדות קהילה וכן עיבוי וניצול מושכל של מגרשי מוסדות הציבור הקיימים עבור מוסדות ציבור נוספים ובי"ס יסודי.
מוצעים 5,225 מ”ר שטחי מסחר בחזית מסחרית בקומת הקרקע לאורך השדרות. (תוספת של 4,824 מ"ר למצב המאושר).
מוצעים 3,425 מ”ר שטחי מסחר בתחום התכנית. (תוספת של 3,425 מ"ר למצב המאושר).
התכנית מציעה שטחים פתוחים ציבוריים באמצעות יצירת גינות בלב מתחמי המגורים לטובת התושבים. התכנית משפרת את רשת הרחובות ויוצרת קישוריות טובה להולכי הרגל ורוכבי האופניים. השטחים הפתוחים הציבוריים מהווים אתנחתא לאינטנסיביות העירונית, ויוצרים רצף וחיבור בין מוסדות הציבור הקיימים והחדשים. המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.
דילוג לתוכן