התאנה 65-71 | 606-1125566

סטטוס מתחם: בתכנון

כתובת: רחוב התאנה 65-71

תאריך אישור תוכנית: 2.4.23

רובע
מגדים

0
יח״ד קיים
0
יח״ד מוצע
0
דונם

התאנה 65-71 | 606-1125566

מתחם התאנה הוא תכנית להתחדשות עירונית במתווה פינוי בינוי. התוכנית מציעה חזית מסחרית לאורך שד' העצמאות עם כיכר עירונית המקשרת את השכונה הקיימת לפרויקט.

המתחם גובל בשני צירים עירוניים ראשים: שד' העצמאות ממערב ודרך הדרום מדרום. כמו כן, רחוב התאנה ממזרח, ופרויקט התחדשות עירונית אחר שברחוב הרימון מצפון. 

במתחם מתקיים תהליך חברתי שמצד אחד בוחן באופן מקיף ואיכותני את המיפוי של תושבי המתחם ומצד שני פועל כדי לקדם ולקיים את כלל הדרישות וההנחיות של הרשות הממשלתית, ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין וכמובן בהתאם למדיניות של עיריית קרית גת. שיתוף פעולה הוא ללא ספק בסיס שמיטיב עם כלל הגורמים השותפים בפרויקט.

עיקרי התוכנית

תוספת 216 יחידות דיור ל-48 יחידות דיור קיימות, סה”כ 264 יחידות דיור.
עירוב שימושים של מסחר, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
מוצעים כ- 25,000 מ"ר לשטחי מגורים.
מוצעים כ- 1000 מ"ר לשטחי ציבור, ביניהם מעונות, גני ילדים ומבנה קהילה.
מוצעים כ- 100 מ"ר שטחי מחסר בקומת מסד לאורך שד' העצמאות.
לא מוצעים שטחי תעסוקה במסגרת התכנית.
בלב המתחם ממוקמת כיכר אורבנית המתוחמת ע"י חנויות והמייצרת הפסקה בבינוי ומהווה חיבור לשכונה הקיימת. הכנסת רצועה ירוקה מגוננת מהדרך הדרום לפרוייקט ובחיבור עם השטח הירוק של פרוייקט הרימון. שימור של שדרת העצים על שד' העצמאות, ועצים בוגרים נוספים במתחם. המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת ויוצר רצף עירוני נגיש ובטוח להולכי הרגל. כמו כן מוצעים מסלולי אופנים לאורך הרחובות.
דילוג לתוכן